Andra engagemang

MIP – Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation

I februari 2014 fick jag förtroendet att som ordförande leda MIP, paraplyorganisationen för alla ideella föreningar i Malmö. Malmö Ideella har mer än 260 medlemsföreningar. Vi agerar röstbärare samt tillhandahåller service och utbildning åt föreningslivet i Malmö.

Läs mer på mip.org.se.

 

Hassela Solidaritet
Hösten 2013 avgick jag som förbundsordförande för Hassela Solidaritet, efter 12 år i organisationen.

Hassela Solidaritet är en medlemsorganisation som arbetar för att se till att ingen ung människa behöver fastna i missbruk, kriminalitet eller utanförskap.

Jag började i Hasselarörelsen som utbildare år 2001. Att utbilda och leda processer med elever, skolpersonal och rektorer på skolor runtom i Skåne var under många år min huvudsysselsättning. Jag lärde mig massor om att leda utvecklingsprocesser med grupper av Cilla Dahl-Andersson, ansvarig för utbildningar och senare förbundsordförande, om ledarskap av Jan-Åke ”Flax” Eriksson, ansvarig för Hassela Skåne AB, om engagemang av alla andra anställda i Hassela och av alla elever, lärare och andra skolmänniskor jag möter.

2006 började jag driva förebyggande projekt för Hasselas räkning och startade då upp ett projekt- och utbildningskontor i Malmö.

2009 var jag med och grundade föreningen Hassela Helpline. Idag driver Hasselas medlemsorganisation en mängd intressanta och viktiga verksamheter

 

Läs mer

www.hasselasolidaritet.se
www.hasselahelpline.se
www.laganda.nu
Diskussionscirklar med invandrade föräldrar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *