Författararkiv: fredrikeklof

Om mig

Fredrik Eklöf

Fredrik Eklöf – inte alltid sÃ¥ här tuff.

Processledare, föreläsare och social entreprenör som brinner för att få människor och grupper att utvecklas tillsammans.

Sedan 1996 har jag medvetet arbetat med att lära mig leda och utveckla många olika grupper av människor. Idag har jag erfarenhet av att utbilda allt från förskolebarn till pensiionärer. Från arbetslösa ungdomar till höga chefer i näringsliv och statlig förvaltning. Från södra Afrika över Sverige och Europa till USA. Chefer, skolpersonal, gruvarbetare, grund- och gymnasieskoleelever, människorättsadvokater.

Mina specialistområden är ledarutveckling, genus, mångfald och lyssnarverktyg. Jag trivs allra bäst i sammanhang där människor är intresserade av att utveckla sig själva och varandra.

Jag och mitt engagemang kommer från ideell sektor. På senare år har jag lärt mig att låta min kompetens komma även näringsliv och statlig förvaltning till del. På så vis når jag ännu bredare, samtidigt som jag kan finansiera stora delar av mitt ideella engagemang.