Introduktion

Vad är omvärderande parsamtal?

Omvärderande parsamtal är en process genom vilken människor, oberoende av bakgrund, kan lära sig att effektivt hjälpa varandra att befria sig från effekten av gamla skadande erfarenheter.

Teorin bakom omvärderande parsamtal ger en modell av hur en människa kan vara i umgänget med andra människor och sin miljö. Teorin förutsätter att alla föds med en mycket stor förmåga att tänka, naturlig livsglädje och kärleksfullhet. Dessa egenskaper har emellertid blivit blockerade  och dolda hos vuxna som ett resultat av lagrade smärtsamma erfarenheter (rädsla, fysiska skador, förluster, smärta, vrede, genans och så vidare). Denna uppsamling börjar tidigt i våra liv.

Vilken ung person som helst skulle spontant återhämta sig från en sådan skada genom den naturliga processen som kalla känslourladdning (gråt, darrningar, ilskna ljud och rörelser, skratt och så vidare). Denna naturliga process stoppas emellertid av välmenande människor (“gråt inte”, “var inte en fegis” och så vidare). Dessa människor sätter då felaktigt likhetstecken mellan känslourladdning (=skadans botande) och själva skadan.

När tillräcklig känslourladdning kan ske befrias personen från det stela beteendemönstret och känslan som lämnats kvar av skadan. Den grundläggande kärleksfulla, samarbetande, intelligenta och livsglada människans natur är fri att fungera. En sådan person kommer att sträva efter att mer effektivt se till sina egna och andras intressen och kommer att vara bättre i stånd att framgångsrikt ingripa mot orättvisor.

För att återerövra och använda denna naturliga urladdningsprocess turas två personer om att vara medhjälpare och att få hjälp (vara huvudperson). Den som fungerar som medhjälpare lyssnar, hjälper den andra att hålla sin uppmärksamhet ute, tillåter, uppmuntrar och bistår känslo­ur­ladd­ning. Den som fungerar som huvudperson pratar, urladdar och omvärderar. Med erfarenhet och ökad tilltro till varandra fungerar denna process (som kallas parsamtal) bättre och bättre.

I Danmark, Norge och Sverige anordnas kurser där du kan lära dig att själv använda detta verktyg i ditt liv, bland dig och dina vänner.

Kort om parsamtal cocounseling.org